23 december 2022

Waarom een cashflowprognose voor ondernemers belangrijk is.

Financiële problemen wil niemand. Ook als ondernemer streef je altijd naar een gezond bedrijf. Het maken van een cashflowprognose helpt je hierbij en voorkomt dat je bedrijf onnodig in de liquiditeitsproblemen raakt. In dit artikel lees je wat een cashflowprognose is en hoe je op basis hiervan financiële problemen voorkomt.

Wat is een cashflowprognose? Ieder bedrijf heeft te maken met een cashflow, oftewel een kasstroom. De cashflow is het verschil in geld dat je onderneming ontvangt en het bedrag dat je uitgeeft gedurende een bepaalde periode, zoals een maand of een jaar. De winst- en verliesrekening staat hier los van, dit gaat om opbrengsten en kosten. De geldstromen lopen niet (altijd) synchroon met de opbrengsten en kosten die je boekt in een bepaalde periode. Het meest eenvoudige voorbeeld is het versturen van een factuur. De factuurdatum geldt voor het boeken van de opbrengst, echter de daadwerkelijke betaling kan 30 dagen of meer op zich laten wachten. Als je een cashflowprognose maakt, dan breng je in kaart welke inkomsten en uitgaven je voor jouw bedrijf verwacht te krijgen. Door dit te doen, krijg je een scherp beeld van de financiële positie van je onderneming. Wanneer jouw bedrijf te weinig financiële middelen vrij heeft, dan kan het zo zijn dat je bedrijf niet meer in staat is om facturen te betalen. Uiteraard wil je dit voorkomen om niet in de (financiële) problemen te raken. Sterker nog, als ondernemer wil je sturen op de inkomende geldstromen en een positieve cashflow. Een cashflowprognose, of liquiditeitsprognose, helpt hierbij.

De inkomende geldstroom

De inkomende geldstroom bestaat uit meerdere elementen. Door je diensten en producten te verkopen, heb je een vordering op de afnemer van deze diensten en producten. Het bedrag dat je krijgt, is vaak de belangrijkste inkomende geldstroom van je bedrijf. Verder ontvangt je bedrijf wellicht financiering, bijvoorbeeld een lening van een bank, te ontvangen subsidies of krijg je dividend uit aandelen. Een andere inkomstenbron kan desinvesteringen zijn. Dit kan gaan om het verkopen van oude computers, machines, meubels, software en octrooien.

De uitgaande geldstroom

Naast een inkomende geldstroom heeft je bedrijf te maken met uitgaven. Denk aan de inkoop van printpapier en paperclips, maar ook de salarissen en kosten die je maakt voor de verkoop van je diensten en producten. Ook maak je kosten inzake het duurzaam investeren in je bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn uitgaven aan nieuwe laptops, meubels, machines, software en octrooien. Doe je investeringen aan derden of koop je aandelen als bedrijf? Dan behoren die ook tot de uitgaande geldstroom. Ook verschuldigde belasting, rentelasten en leverancierskredieten vallen onder de uitgaande geldstroom.

Je cashflow berekenen

Om je netto cashflow te berekenen, trek je de uitgaande geldstroom over een bepaalde periode af van de inkomende geldstroom. Is de uitkomst positief? Dan is er sprake van een positieve cashflow. Omgekeerd is er sprake van een negatieve cashflow als de uitkomst negatief is.

Het berekenen van de cashflowprognose

Een cashflowprognose bereken je bijna op dezelfde manier als de cashflow, alleen ga je hierbij uit van geschatte cijfers. Je kiest een periode uit, bijvoorbeeld het komende halfjaar en schat vervolgens wat de inkomsten en uitgaven in die tijd zullen zijn. Wat je verwacht te verkopen, bepaal je bijvoorbeeld aan de hand van terugkerende facturen die je (bijna) met zekerheid kan vaststellen. Daarbij tel je andere inkomende kasstromen op, waaronder investeringen, subsidies, verkoop van activa en fiscale aftrekposten. Je uitgaven zijn toekomstige overheadkosten, bijvoorbeeld salarissen, huur, hard- en software en belasting. Trek de verwachte uitgaande geldstroom af van de verwachte inkomende geldstroom. Wat overblijft, is de (netto) cashflowprognose. Zo weet je of je de komende periode een positieve of negatieve cashflow hebt. Is er sprake van een negatieve cashflow? Neem dan maatregelen om onnodige liquiditeitsproblemen te voorkomen.

Betalingsherinnering en aanmaning

Als ondernemer wil je natuurlijk dat de cashflow positief is. Daarmee voorkom je dat je financieel in de knel raakt. Omdat jouw klanten meestal zorgen voor de grootste bron van inkomsten, is het van belang dat zij tijdig hun factuur betalen. Hoe zorg je dat klanten tijdig betalen? Dit valt of staat bij het scherp monitoren en het bijtijds sturen van een betalingsherinnering als de betalingstermijn is overschreden. Je geeft hierin aan dat de klant te laat is met betalen en dat je incassomaatregelen neemt als betaling uitblijft. Blijft betaling nog steeds uit, ondanks de aanmaning? Dan kan je een incassobrief versturen, waarin je niet alleen het te betalen bedrag vordert, maar ook de wettelijke incassokosten. Wil je hier hulp bij? Op Online Incasso is het mogelijk om zelf een laatste aanmaning te versturen in de vorm van een pre-incasso brief. Als dit geen effect heeft, dan kan je de aanmaning opvolgen met een officiële incassobrief, inclusief verhoging van de wettelijke incassokosten. Door dit te doen, vergroot je de kans dat je klanten hun factuur voldoen en dat jouw bedrijf daarmee financieel gezond blijft. Klik hier voor meer informatie over een incasso of start direct met het zelf incasseren van je facturen.