19 juni 2022

KVK rekent op meer faillissementen en bedrijven die stoppen.

De komende maanden zullen meer bedrijven dan de afgelopen periode stoppen of failliet gaan, stelt de KVK op basis van eigen onderzoek. Veel ondernemingen staan er na twee jaar coronacrisis niet goed voor en hebben een hoge schuldenlast.

Van de ondervraagde ondernemers geeft 14 procent aan dat het bedrijf er slecht voor staat. Daarnaast zegt 13 procent van de bedrijven schulden of betaalachterstanden te hebben, waarvan meer dan de helft die bij de Belastingdienst heeft.

“Op dit moment zijn er ongeveer 220 duizend ondernemers die het echt moeilijk hebben”, vat programmamanager Zwaar Weer van de KVK Hans Klein Swormink samen.“Zij staan voor de vraag: stoppen of doorgaan, en in beide gevallen, hoe dan?”

De situatie heeft ook emotionele gevolgen. Ruim een kwart geeft aan het gevoel te hebben er alleen voor te staan en net geen kwart heeft het gevoel geen controle te hebben over het eigen bedrijf. 13 procent van de ondernemers ervaart stress en zegt dat het privéleven eronder lijdt.

De afgelopen jaren zijn veel minder bedrijven failliet gegaan dan normaal. Mogelijk heeft dit te maken met de coronasteun van de overheid. Ook zijn rechters terughoudend geweest bij het failliet verklaren van bedrijven die buiten corona gerekend in de basis gezond waren.