Aangetekend Mailen

In het mailverkeer is het vaak de vraag of een e-mail bij de juiste persoon terecht gekomen is en of de inhoud door de ontvanger en/of verzender niet ongemerkt gemanipuleerd kan worden. Dergelijke vragen zijn vooral relevant bij mailwisselingen waarbij de juistheid, rechtmatigheid en volledigheid van groot belang zijn. Met de tussenkomst van Aangetekend Mailen wordt de e-mail beveiligd overgebracht naar het daarvoor bestemde mailadres.

Aangetekend Mailen wordt door OI B.V. ingezet omdat de schuldeiser zekerheid over de inhoud van het mailbericht en bijbehorende bijlage wenst. Met het versturen van een beveiligde mail via Aangetekend Mailen verkrijgt deze een schriftelijke status en kan als volledig rechtsgeldig worden aangemerkt.

Start direct je eerste zaak!

Begin hier