Vijf veel gestelde vragen omtrent incasso

Bij Online Incasso begrijpen we dat het starten van een incassotraject voor jou geen dagelijkse kost is. Daarom hebben we de vijf meest gestelde vragen voor je op een rijtje gezet.

1. Wat is het verschil tussen incassobureau en een deurwaarder?

Het incassobureau probeert tijdens een minnelijke fase namens een bedrijf een rekening te innen, zonder dat daar gerechtelijke procedures aan te pas komen. Dit wordt ook wel ‘minnelijke incasso’ genoemd. Wanneer de vordering na een incassoprocedure onbetaald blijft, wordt deze aan de rechter voorgelegd.
Een incassobureau heeft geen wettelijke status. Het kan bijvoorbeeld geen beslag leggen op uw loon. Een deurwaarder kan dit wel. Als u niet reageert op brieven van een incassobureau, dan zal er uiteindelijk een deurwaarder worden ingeschakeld om u via de rechter tot betalen te dwingen.
Met Online Incasso kan jij zelf je incassozaken starten en beheren. Uiteindelijk kun je het dossier desgewenst met één druk op de knop doorzetten naar een deurwaarder.

2. Wat is een correcte vordering?

Een afgenomen dienst of product dat nog niet betaald is, noemt men een openstaande vordering. Een bedrijf of organisatie mag na levering het verschuldigde bedrag namelijk vorderen (opeisen). Een veelgebruikte uitdrukking hiervoor is een ’openstaande factuur’.

3. Wat is een betaalafspraak en hoe spreek ik een betalingsregeling af?

Online Incasso biedt de mogelijkheid om betalingsafspraken te maken als een schuldenaar de openstaande vordering niet in één keer kan betalen. Deze betalingsafspraak maak je rechtstreeks met de schuldenaar. Kan de schuldenaar niet ineens betalen? Tref dan zo mogelijk een betalingsregeling. Deze regeling wordt door Online Incasso gecontroleerd door middel van diverse mailberichten.

4. Wat zijn incassokosten?

Wanneer een schuldeiser kosten moet maken om een vordering te innen, dan mag hij deze onder bepaalde voorwaarden in rekening brengen. Het gaat dan om de kosten die voorafgaand aan een gerechtelijke procedure worden gemaakt. Dit soort kosten, die we hier incassokosten noemen, komen onder verschillende benamingen voor: administratiekosten, bureaukosten; aanmaankosten (waaronder kosten aangetekend verzenden) of buitengerechtelijke kosten. Zowel het incassobureau, de deurwaarder, maar ook de schuldeiser zelf brengen deze kosten in rekening.

Online Incasso berekent de incassokosten automatisch voor jou op basis van de (WIK) Wet op de Incassokosten, die sinds juli 2012 van toepassing is. In grote lijnen houdt dat in dat er 15% van de hoofdsom aan incassokosten gevorderd wordt, met een minimum bedrag van € 40,- Bij vordering boven de € 2.500,- wordt er over het meerdere van die € 2.500,- een lager percentage dan 15% berekend.

Online Incasso brengt incassokosten namens de schuldeiser in rekening. Een groot voordeel is dat niet Online Incasso maar jij als schuldeiser deze incassokosten ontvangt! Daardoor kan een incassotraject geld opleveren. Ook kun je ervoor kiezen om de incassokosten kwijt te schelden aan je klant, om zo de relatie te herstellen.

5. Wanneer moet ik meerdere termijnen samenvoegen bij berekening van incassokosten?

Wanneer een schuldeiser meerdere schulden of termijnen van de debiteur te vorderen heeft, is het de vraag of hij deze voor de berekening van de incassokosten moet samenvoegen. Het samenvoegen van de termijnen zal immers vaak tot gevolg hebben dat er minder incassokosten verschuldigd zijn, dan wanneer de incassokosten over de afzonderlijke termijnen berekend worden. In de wet staat dat als de debiteur voor meer dan een vordering door een schuldeiser kan worden aangemaand (de 14-dagen-aanmaning), dat in één aanmaning moet geschieden. Voor de berekening van de incassokosten worden de hoofdsommen van deze vorderingen bij elkaar opgeteld. Het volgende voorbeeld maakt duidelijk wanneer de hoofdsom wel en niet moet worden samengevoegd:

Voorbeeld wanneer wel samenvoegen: Er is drie maanden ad. € 30 niet betaald. Vervolgens wordt een aanmaning verstuurd. Dan moet dat voor één bedrag ad. € 90 gebeuren. Wanneer vervolgens niet binnen 14 dagen wordt betaald, mag de vordering worden verhoogd met maximaal € 40 aan incassokosten.

**Voorbeeld wanneer niet samenvoegen: **Er is drie maanden ad. € 30 niet betaald. Na afloop van iedere maand is een aanmaning verstuurd. Wanneer vervolgens niet binnen 14 dagen wordt betaald, mag voor iedere maand het minimum ad. € 40 berekend worden. In dit voorbeeld is dat drie keer € 40 = € 120.

Deze regeling kan dus zeer onredelijk uitpakken wanneer bij een duurovereenkomst maandelijks een klein bedrag verschuldigd is, en over elke termijn € 40 aan incassokosten berekend wordt. Wanneer dit over een langere periode gebeurt kan de redelijkheid met zich meebrengen dat de schuldeiser de incassohandelingen moet combineren om zo de kosten te beperken.

Start direct je eerste zaak!

Begin hier